• Dobro došli na stranice tvrtke

  Jelkom d.o.o.

 • Djelatnosti tvrtke su:

  čistoća, parkovi, kampovi i groblja

 • Pregledajte cjenik naših usluga

  te nas kontaktirajte u slučaju pitanjaO nama

JELKOM d.o.o. Vrboska je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost na otoku Hvaru. Nastalo je pripajanjem trgovačkog društva Komunalno Jelsa d.o.o. Jelsa trgovačkom društvu Komunalno Vrboska d.o.o. Vrboska, oba u vlasništvu Općine Jelsa. Djelatnosti komunalnog društva JELKOM su slijedeće:

Održavanje čistoće

Odlaganje komunalnog otpada

Održavanje javnih površina

Građevinarstvo

Kampovi i kampirališta

Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova

Kao glavne djelatnosti ističemo poslove održavanja čistoće odnosno odvoz i odlaganje neopasnog otpada te kampove. Pod upravom tvrtke su autokampovi "Nudist" u Vrboskoj i "Mina" u Jelsi.
Naš cilj je postići visoke standarde u svim djelatnostima kojima se bavimo, te se prema tome razvijamo i planiramo nove programe. Zaštita okoliša, održivi razvoj, društveno odgovorno poslovanje te dobrobit cijele zajednice samo su neke od naših glavnih smjernica u radu.
 
Dosad postignuto, rezultat je uzajamne suradnje i velikog napora svih radnika naše tvrtke zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, koja kao vlasnik Društva, prepoznaje važnost razvoja i poboljšanja kvalitete života na otoku. JELKOM će i dalje raditi na unaprijeđenju svojih usluga i kvaliteti pružanja istih trudeći se pritom zadovoljiti potrebe i zahtjeve korisnika usluga, radnika i vlasnika.
 
Ova web stranica jedan je od načina na koji nam Vi, cijenjeni potrošači, možete uputiti vaše prijedloge, pohvale ili primjedbe.
 
Zahvaljujemo na posjetu i suradnji!
 

Kampovi Nudist i Mina

Dodatne informacije

 • Info telefon

  Za sve potrebne upite možete nas kontaktirati na naš kontakt telefon +385 (0)21 774 034

 • Primanje računa putem e-mail

  Za primanje računa putem e-maila i više pojedinosti o našem poslovanju, kontaktirajte nas putem naše kontakt forme

 • Karta sa zelenim otocima

  Ovdje možete pregledati kartu sa zelenim otocima koja vam pruža bolji uvid u naš rad

 • Raspored odvoza glomaznog otpada

  Ovdje možete pregledati naš raspored odvoza glomaznog otpada

Novosti i obavijesti

Djelatnosti

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. »Biološki razgradivi otpad« je ...

Saznajte više

JELKOM d.o.o. na području Jelse i Vrboske održava parkove i ostale zelene površine. Park Perivoj u Jelsi jedan je od najvećih i najljepših parkova u Dalmaciji formiran 1870. godine. Krase ga palme, borovi, oleandri, lovori, topole i ostalo mediteransko ...

Saznajte više

Pod upravom tvrtke su autokampovi "Nudist" u Vrboskoj i "Mina" u Jelsi. Kamp "Nudist" Vrboska i Kamp "Mina" Jelsa.

Saznajte više

Najava nadolazećih pogreba

Trenutno nema najava nadolazećih pogreba.