Cjenik grobljanskih usluga i naknada

R. BR.

VRSTA USLUGE

 

CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

UKOP (usluga jednog djelatnika – grobara, korištenje mrtvačnice i upis u grobljanske knjige. U cijenu nisu uračunati ostali pomoćni poslovi)

1

680,00 Kn

170,00 Kn

850,00 Kn

2.

UKOP pod 1.  sa uslugom 4 djelatnika

1

1.000,00 Kn

250,00 Kn

1.250,00 Kn

3.

Troškovi prijevoza djelatnika pod 2. od Jelse do mjesnog groblja na kojemu se vrši ukop.

km

2,00 Kn

0,50 Kn

2,50 Kn

4.

Upis u grobljanske knjige

1

40,00 Kn

10,00 Kn

50,00 Kn

5.

Upotreba rashladnog uređaja po svakom nedjeljivom kalendarskom danu

dan

100,00 Kn

25,00 Kn

125,00 Kn

6.

Korištenje mrtvačnice za ispraćaj pokojnika na druga groblja (bez ukopa)

dan

240,00 Kn

60,00 Kn

300,00 Kn

7.

Ekshumacija

kom

680,00 Kn

170,00 Kn

850,00 Kn

8.

Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme u grobnici u vlasništvu Općine Jelsa (jednokratno)

1

1.000,00 Kn

250,00 Kn

1.250,00 Kn

9.

Godišnja grobna naknada

(plaća se jednom godišnje u svrhu održavanja groblja)

1

160,00 Kn

40,00 Kn

200,00 Kn