Sukladno odredbama članka 28. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Sl. glasnik Općine Jelsa 1/18) korisnik javne usluge ima pravo na odvoz glomaznog otpada do maksimalno 2 m³ godišnje.

U slučaju da korisnik javne usluge prema Davatelju javne usluge ima nepodmirene obveze starije od 90 dana, obvezan je iste podmiriti prije korištenja usluge odvoza glomaznog otpada.

Korisnik javne usluge može predati i veće količine glomaznog otpada od maksimalno dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatno plaćanje sukladno odredbama čl. 6. st. 4. Odluke i cjeniku Davatelja javne usluge

JELKOM d.o.o. Vrboska omogućuje svojim korisnicima besplatan odvoz glomaznog otpada jednom godišnje do 2 m3. Naručivanje usluge moguće je isključivo putem popunjenog zahtjeva koji možete preuzeti kod nas (Jelsa 264, (iznad OTP banke), 21465 Jelsa ili Vrboska 404 (Dom kulture), 21463 Vrboska) ili na našoj mrežnoj stranici.

Dokumenti

> Obrazac zahtjeva za odvoz glomaznog otpada (246 KB)