Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) JELKOM d.o.o. Vrboska na svojim internetskim stranicama objavljuje Odluku o imenovanju službenika za informiranje kao i svu ostalu zakonom propisanu dokumentaciju. 

Dokumentacija i propisi

> Zahtjev za pristup informacijama (26 KB)