Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) JELKOM d.o.o. Vrboska na svojim internetskim stranicama objavljuje Odluku o imenovanju službenika za informiranje kao i svu ostalu zakonom propisanu dokumentaciju. 

Dokumentacija i propisi

> Odluka o imenovanju službenika za informiranje (189 KB)

> Zahtjev za pristup informacijama (26 KB)

> Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2015. (212 KB)

> Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2016. (212 KB)

> Potvrda o zaprimljenom godisšnjem izvješću za ZPPI za 2016. (18 KB)