Važeći zakonski propisi i pravilnici

> Zakon o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) - (NN 26/03, NN 82/04, NN 110/04, NN 178/04, NN 38/09, NN 79/09, NN 49/11, NN 144/12);

> Zakon o održivom gospodarenju otpadom – (NN 94/13);

> Zakon o Javnoj nabavi – (NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13);

> Zakon o grobljima – (NN 19/98, NN 50/12);

> Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom – (NN 38/08);

> Pravilnik o gospodarenju otpadom – (NN 23/14);

> Odluka o komunalnom redu Općine Jelsa – Službeni glasnik Općine Jelsa – (11/10, 5/13);

> Odluka o grobljima Općine Jelsa – (4/12);

Dokumentacija i propisi

> Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (10 MB)

> Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka (468 KB)

> PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA (139 KB)