Cjenik komunalnih usluga

1. ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA IZ DOMAĆINSTAVA

(mjesečno, prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama i važećoj jediničnoj cijeni u odgovarajućoj kategoriji standarda)

kn/l 0,30

 

2. ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA PREMA NAMJENI POSLOVNOG OBJEKTA

(mjesečno, prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama i važećoj jediničnoj cijeni litre prema namjeni gospodarskog objekta)

Napomena: Korisnicima komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada kojima se usluga pruža povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za 6 mjeseci i to za razdoblje proljeće – ljeto (travanj – rujan). Korisnici usluge dužni su isporučitelju usluge dostaviti dokaz o sezonskom radu objekta (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

I kategorija: tržnice, fast food:

kn/l 8,00

II kategorija: trgovine prehranom na malo, ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehranom (restorani, gostionice, krčme, konobe, slastičarnice) štekati, mesnice i sl.

cijena kn/l 5,10

Napomena: štekati se naplaćuju 4 mjeseca (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz).

III kategorija: ostale trgovine na veliko i malo, ostali ugostiteljski objekti:

cijena kn/l 4,26

IV kategorija: pogonski prostori, turističke agencije, skladišta i sl.

cijena kn/l 2,56

Otvoreni pogonski prostori kn/l 1,71

Štandovi i info pultovi kn 150,00

Obračun usluge vrši se za lipanj, srpanj i kolovoz

V kategorija: ostale obrtničke uslužne radnje (servisi, suveniri, saloni, fotokopirnice, zlatari – filigrani i sl.) uredski prostori (agencija, pošta, banaka, odvjetničkih ureda, javnih društvenih poduzeća, državnih i lokalnih uprava i sl)

cijena kn/l 1,96

Uredski prostori (agencija, pošta, banaka, odvjetničkih ureda, javnih društvenih poduzeća, državnih i lokalnih uprava i sl.) preko 100 m2

kn/l 1,27

VI kategorija: objekti za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekti kulture (muzeji, galerije i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije (domovi zdravlja, ambulante i sl.)

cijena kn/l 0,29

 

3. HOTELI, AUTOKAMPOVI I ODMARALIŠTA

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom vrši se prema ukupno pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama godišnje i važećoj jediničnoj cijeni litre, te utvrñenoj kategoriji. Ukupni pripadajući volumen posude (godišnje) čini kapacitet poslovnog objekta i godišnja količina otpada u litrama po smještajnoj jedinici (broj ležajeva x 600 l godišnje).

Autokampovi kn/l 0,25

- Obračuni se rade svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz.

HOTELI/DEPADANSE KN/L 0,30

ODMARALIŠTA KN/L 0,24

- Obračuni se rade travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan

 

4. KORIŠTENJE DEPONIJE (DEPONIRANJE OTPADA BEZ USLUGE ODVOZA)

kn/m3 70,00

 

5. Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija (DDD)

0,03 kn/l*

 

6. OSTALE USLUGE

sat rada radnika   80,00 kn

sat rada vozila – samopodizač grajfer  500,00 kn

sat rada vozila „smećar“  500,00 kn

sat rada usisavača  100,00 kn

sat rada elektrokolica  100,00 kn

 Sve cijene su izražene bez PDV-a.

 

Cjenik se primjenjuje od 15. ožujka 2021. godine.

*Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Jelsa (Službeni Glasnik Općine Jelsa 04/2012) od 01. ožujka 2012. JELKOM d.o.o. ne naplaćuje usluge DDD.

 

Komunalno Jelsa d.o.o. Vinko Mišković, direktor

JELKOM d.o.o. Vrboska, Toni Damjanić,direktor

 

JELKOM d.o.o. Vrboska

   Ružica Visković,direktor