JAVNA NABAVA (JN) - profil javnog naručitelja

Zemlja naručitelja: Republika Hrvatska

Naziv naručitelja: JELKOM d.o.o. Vrboska

Adresa naručitelja: 21463 Vrboska, Vrboska bb

e-mail adresa: info@jelkom.org  url: www.jelkom.org

Tel/fax: +385 (0)21 774 034 / +385 (0)21 774 159

Odjel pravnih poslova - JN: +385 (0)21 718 950 / +385 (0)91 1761 227

Kontakt osoba - JN: Vinko Mišković, voditelj poslovanja

 

Obavijest-sukob interesa

Sukladno odredbama članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) objavljujemo da je JELKOM d.o.o. u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Naziv gospodarskog subjekta

OIB

T & K, obrt za trgovinu

18929030766

 

 


s kojima JELKOM d.o.o., kao javni naručitelj, ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. Zakona.

Dokumentacija i propisi

> Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Vinko Miskovic (1) (294 KB)

> Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Niksa Peronja (2) (285 KB)

> IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA-RUŽICA VISKOVIĆ (286 KB)