JAVNA NABAVA (JN) - profil javnog naručitelja

Zemlja naručitelja: Republika Hrvatska

Naziv naručitelja: JELKOM d.o.o. Vrboska

Adresa naručitelja: 21463 Vrboska, Vrboska bb

e-mail adresa: info@jelkom.org  url: www.jelkom.org

Tel/fax: +385 (0)21 774 034 / +385 (0)21 774 159

Odjel pravnih poslova - JN: +385 (0)21 718 950 / +385 (0)91 1761 227

Kontakt osoba - JN: Vinko Mišković, voditelj poslovanja

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13 i 143/13) ne postoje gospodarski subjekti s kojima JELKOM d.o.o. Vrboska ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Dokumentacija i propisi

> Pozivni natječaj za bagatelnu nabavu - sanacija sanitarija u kampu Mina